Honda CB1000R Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi,
Vandaag eindelijk een testrit gemaakt. Twijfelde al lang tussen een Buell XB12Ss en deze fiets.
Toch een behoorlijk verschil natuurlijk; 2 emmers die stampen of een 4 in line.
Nou; die emmers stampten wel en de sound was dik ok. wel een zenuwachtige fiets; maar gooien en smijten is geen probleem.
Toch deze CB gekocht. Gewoon meer fiets voor minder geld. :clap
Wat een felle fiets!; koppel is ok, doortekken in lage toeren prima en remmen zijn subliem. :thumbup
sound is natuurlijk waardeloos op dit moment maar mods zullen wel volgen :lick
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top